vnphanman-1611652581-2.jpg

vnphanman-1611652581-2.jpg

Ông Năm Toàn, một nông dân trồng sầu riêng ở Cai Lậy lặng người đứng cạnh những gốc sầu riêng đã bị đốn hạ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *