vnphanman-1611652561-27.jpg

vnphanman-1611652561-27.jpg

‘Sầu riêng thì không phải lúc mặn nó chết ngay đâu, mà sau mặn mới chết. Đất bị nhiễm mặn, rễ nó chết là chết từ từ’, những người nông dân trồng sầu riêng ở đây cho biết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *