vnphanman-1611652445-17.jpg

vnphanman-1611652445-17.jpg

Thiệt hại nặng nề nhất là vùng Cai Lậy (Tiền Giang) khi vùng nước tưới tiêu độ mặn đã đến ngưỡng 8 và những cây sầu riêng nơi đây đang đếm ngược từng ngày để ‘chết’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *