vnpguinea2-1596879167-24.jpg

vnpguinea2-1596879167-24.jpg

                越南国家航空公司的航班准备起飞前往赤道几内亚迎接越南公民回国。图自Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *