vnpdinhdon-1559120416-55.jpg

vnpdinhdon-1559120416-55.jpg

Đình Đông Thành (Hoàn Kiếm) được trùng tu sau khi di chuyển các hộ dân. (Ảnh: Đinh Thuận/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *