vnpcaulong-1476023170-82.jpg

vnpcaulong-1476023170-82.jpg

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, được xây dựng giai đoạn (1898-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer Trải qua hơn 100 năm tồn tại, cây cầu vẫn đứng vững như một chứng nhân lịch sử của Thủ đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *