vnpbhxh5-1577261885-84.png

vnpbhxh5-1577261885-84.png

Chính phủ sẽ tình Quốc hội phương án xử lý tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *