vnpbenhnha1-1594375534-100.jpg

vnpbenhnha1-1594375534-100.jpg

Vuong practises to move his new hand with a ping pong ball (Photo: VietnamPlus)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *