vnpbaladee-1544862038-81.jpg

vnpbaladee-1544862038-81.jpg

Cây thông Noel đặc biệt làm từ hơn 1.000 chai nước tái sử dụng. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *