vnpbacbop-1476022801-98.jpg

vnpbacbop-1476022801-98.jpg

Bắc Bộ phủ từng là nơi đặt trụ sở chính quyền Bắc kỳ. Trong Cách mạng tháng Tám, ngày tổng khởi nghĩa ở Hà Nội (19 tháng 8 năm 1945), lực lượng Việt Minh cùng nhân dân Hà Nội đã tiến công và chiếm giữ tòa nhà này. Sau ngày Hà Nội được giải phóng năm 1954, Bắc Bộ phủ được tu sửa lại và trở thành Nhà khách Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *