vnpanhbhxh-1577261977-4.jpg

vnpanhbhxh-1577261977-4.jpg

Quyền lợi người lao động khi các doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *