vnp4-1594377325-81.jpg

vnp4-1594377325-81.jpg

Ông Thiều Phương Nam-Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam và Lào, Campuchia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *