vnp3mega-1536812218-60.jpg

vnp3mega-1536812218-60.jpg

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho FPT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *