vnp21-1594379355-43.jpg

vnp21-1594379355-43.jpg

Các bạn trẻ tham gia cuộc thi Hùng biện về môi trường do Greenhub và Coca-Cola tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *