vnp1303pho-1578930837-65.jpg

vnp1303pho-1578930837-65.jpg

                                  越南辰河粉走出国门。(图片来源:Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *