vnp10-1594379984-94.jpg

vnp10-1594379984-94.jpg

Cần có sự kết hợp giữa công nghệ và nguồn lao động để đưa quá trình chuyển đổi số của quốc gia đến thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *