vnp0912anh1-1607497514-38.jpg

vnp0912anh1-1607497514-38.jpg

Doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng khi RCEP được thực thi. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *