vng-1545021193-95.jpg

vng-1545021193-95.jpg

Vietnamese Minister of Science and Technology Chu Ngoc Anh (second L), Malaysian Minister of Youth and Sports Syed Saddiq Syed Abdul Rahma (first R), Le Hong Minh, VNG CEO (second R)and delegates take a wefie after the Open Forum ASEAN (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *