vnapotalwe-1545208910-62.jpg

vnapotalwe-1545208910-62.jpg

Justin Wood, Head of Asia Pacific and Member of the WEF Executive Committee answers reporters (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *