vnapotalvn-1569297677-68.jpg

vnapotalvn-1569297677-68.jpg

Sản phẩm VNPT Check (Truy xuất nguồn gốc của sản phẩm) do VNPT phát triển. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *