vnapotalvi-1614360166-3.jpg

vnapotalvi-1614360166-3.jpg

Tổ công tác chống dịch đặc biệt của Bộ Y tế, trong đó có bác sỹ Tú đi tới một hộ dân tại xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *