vnapotalvi-1609402504-64.jpg

vnapotalvi-1609402504-64.jpg

Chi trả tiền hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *