vnapotalvi-1586574460-84.jpg

vnapotalvi-1586574460-84.jpg

Kiểm tra nhiệt độ cho người dân tại khu cách ly của Trạm y tế xã Sơn Lôi. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *