vnapotalvi-1586573993-39.jpg

vnapotalvi-1586573993-39.jpg

Thành viên Tổ công tác đặc biệt chống Covid-19 đo thân nhiệt người dân tại xã Sơn Lôi. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *