vnapotalvi-1582904445-90.jpg

vnapotalvi-1582904445-90.jpg

Việt Nam đã nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus SARS-CoV-2 mới trong phòng thí nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *