vnapotalvi-1564223893-60.jpg

vnapotalvi-1564223893-60.jpg

Cán bộ công đoàn Công ty TNHH công nghệ Hiệp Nguyên (khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) làm việc với Ban giám đốc công ty để phán ảnh những tâm tư, nguyện vọng của người lao động. (Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *