vnapotaltr-1614653733-69.jpg

vnapotaltr-1614653733-69.jpg

志愿者参加筛选检查并接受第二次Nano Covax新冠疫苗试验注射。 图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *