vnapotaltr-1607227680-35.jpg

vnapotaltr-1607227680-35.jpg

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính quyền địa phương trao tặng 250 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 vừa qua. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *