vnapotaltr-1607225083-82.jpg

vnapotaltr-1607225083-82.jpg

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức trao tặng 250 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân Phú Yên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 vừa qua. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *