vnapotaltr-1594269469-49.jpg

vnapotaltr-1594269469-49.jpg

Nữ phạm nhân Preayamooch (Thái Lan) đang được giam giữ, cải tạo tại Trại giam Thủ Đức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *