vnapotaltr-1594269282-63.jpg

vnapotaltr-1594269282-63.jpg

Các nữ phạm nhân người nước ngoài được khám bệnh định kỳ, chăm sóc sức khỏe khi đau ốm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *