vnapotaltr-1594269156-38.jpg

vnapotaltr-1594269156-38.jpg

Các phạm nhân người nước ngoài đọc sách tại thư viện của Phân trại 1, Trại giam Thủ Đức. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *