vnapotaltr-1591674523-45.jpg

vnapotaltr-1591674523-45.jpg

Các xe container đợi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. (Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *