vnapotalto-1615964688-57.jpg

vnapotalto-1615964688-57.jpg

Party General Secretary and President Nguyen Phu Trong speaks at the national conference to carry out the election work. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *