vnapotalto-1615781133-6.jpg

vnapotalto-1615781133-6.jpg

21 января, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент страны Нгуен Фу Чонг выступает на . (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *