vnapotalth-1615426337-18.jpg

vnapotalth-1615426337-18.jpg

在接种新冠疫苗之前,医务人员对接种者进行筛查。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *