vnapotalth-1599490719-28.jpg

vnapotalth-1599490719-28.jpg

越南慈善组织和好心人在全国各地安装了自动取米机,以协助贫困居民渡过困难时期。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *