vnapotalth-1596879101-100.jpg

vnapotalth-1596879101-100.jpg

政府总理阮春福于7月10日在与国家新冠肺炎疫情防控指导委员会举行的会议上指示,尽快组织航班将在赤道几内亚的越南劳动者接回国。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *