vnapotalth-1574480740-96.jpg

vnapotalth-1574480740-96.jpg

Nghi lễ Rước kiệu của các phường, thị trấn trong lễ hội đền Hùng. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *