vnapotalth-1553396799-0.jpg

vnapotalth-1553396799-0.jpg

Cử tri bỏ phiếu sớm tại một địa điểm bầu cử ở Bangkok, Thái Lan, ngày 17/3. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *