vnapotalta1-1560152324-21.jpg

vnapotalta1-1560152324-21.jpg

越南是世界上签署较多自贸协定的经济体之一  附图(来源:越通社)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *