vnapotalph-1611627288-40.jpg

vnapotalph-1611627288-40.jpg

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *