vnapotalnh-1533699020-40.jpg

vnapotalnh-1533699020-40.jpg

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *