vnapotalng-1574150137-73.jpg

vnapotalng-1574150137-73.jpg

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *