vnapotalmu-1601090198-48.jpg

vnapotalmu-1601090198-48.jpg

Hàng loạt phương tiện giao thông bị chất máy, người dân phải dắt bộ. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *