vnapotalmu-1601086294-37.jpg

vnapotalmu-1601086294-37.jpg

Nước ngập sâu, người tham gia giao thông phải dắt bộ xe máy. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *