vnapotalmu-1601085867-57.jpg

vnapotalmu-1601085867-57.jpg

 Cần nghiên cứu tổng thể lại hệ thống thoát nước trên phạm vi cả thành phố. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *