vnapotallu-1545299393-1.jpg

vnapotallu-1545299393-1.jpg

La commandante Nguyên Thi Xoa (gauche) et la sous-lieutenante Huynh Cam Thu avant leur départ au Soudan du Sud. Photo : Xuân Khu/VNA 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *