vnapotalla-1596879146-75.jpg

vnapotalla-1596879146-75.jpg

赤道几内亚医务人员对近200名越南劳动者进行取样检测。图自越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *