vnapotalky-1589514994-7.jpg

vnapotalky-1589514994-7.jpg

Le Président Ho Chi Minh rend visite à des agriculteurs de la province de Bac Kan en 1950. Photo: VNA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *